کتابخانه فاطمه ها

ترویج خواندن، مهمترین رسالت کتابخانه فاطمه ها

فاطمه ها برای ترویج خواندن در بین کودکان و نوجوانان روستا، طرح های مختلفی اجرا کرده اند. طرح کتابخوانی فاطمه ها (خواندن و یادداشت خلاصه و نتیجه و پیام کتاب)، طرح خورجین کتاب (توزیع کتاب در منازل)، برگزاری سیر مطالعاتی با موضوع های مختلفِ مناسب با گروه های سنی کودک و نوجوان، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع ها و مناسبت های خاص در طول سال، برگزاری اردوهای مطالعاتی، برگزاری جشن اهدای کتاب به کودکان و نوجوانان و مسابقات مجله و نشریه خوانی و برنامه معرفی کتاب در کتابخانه از جمله این طرح ها است.

 

http://www.kfatemeha.blogfa.com/

نظر شما

Image CAPTCHA