هزار واژه علوم انسانی

هزار واژه نام عمومی فرهنگ های تخصصی است که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر می شود. ممارست طولانی در کار واژه گزینی که به یافتن و ساختن ده ها هزار واژه ی فارسی در برابر لغات و اصطلاحات بیگانه انجامیده است. گروه واژه گزینی را قادر ساخته تا دفترهایی با بیش از هزار واژه ی مصوب در بعضی از رشته های علمی انتشار دهد. کتاب هزار واژه علوم انسانی (مجموعه واژه های آینده پژوهی‌‌ - اقتصاد - باستان شناسی - جامعه شناسی - جغرافیای سیاسی - حقوق و...) برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب و فرهنگستان زبان فارسی و تالیف توسط گروه واژه گزینی توسط نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده است.

سال نشر: 
1394