راهنمای نظام‌های آموزشی کشورهای جهان(انگلیسی)

 هفتمین ویرایش داده های جهانی آموزش و پرورش(World Data on Education) در سال 2011  توسط دفتر بین المللی آموزش یونسکو منتشر شده است. در این راهنما اطلاعات 163 کشور جهان  به صورت  تفصیلی ارائه  و تاکید بر برنامه ریزی درسی و فرآیند آن است . 

Details

Andorra

Antigua and Barbuda

Bahamas

Canada
Cape Verde

Côte d'Ivoire

Democratic People's Republic of Korea

Equatorial Guinea

Germany

Guinea-Bissau

Haiti

Israel

Kiribati

Libya

 

 

Marshall Islands

Micronesia (Federated States of)
Monaco

Nauru

Niue

Palau

Portugal

Saint Vincent and the Grenadines

San Marino
Sao Tome and Principe

Seychelles
Sierra Leone

Solomon Islands
Somalia

South Sudan

Suriname

Switzerland

Tajikistan

Timor-Leste

Tonga

Tuvalu

United States of America

Vanuatu

 منبع :

http://www.ibe.unesco.org/en/document/world-data-education-seventh-editi...