فهرست انجمن‌های علمی

کمیسیون انجمنهای علمی ایران  وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  فهرست انجمن های علمی را در 5 گروه تنظیم کرده است :

 

گروه‌ انجمن علوم پایه 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی XML مشاهده
    ASO1 انجمن آمار ایران ۱۳۷۲/۴/۲۱ www.irstat.ir Get XML Data View Profile
    ASO3 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۱۳۸۴/۵/۲۳ www.iors.ir Get XML Data View Profile
    ASO4 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۱۳۸۳/۵/۱۰ www.cmsi.ir Get XML Data View Profile
    ASO5 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۸۲/۲/۲ www.isobc.org Get XML Data View Profile
    ASO7 انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۸۳/۸/۳ www.ivsa.ir Get XML Data View Profile
    ASO15 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران ۱۳۸۹/۶/۲۸ www.irps.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO8 انجمن دیرینه شناسی ایران ۱۳۸۵/۳/۳۱ www.paleos.ir Get XML Data View Profile
    ASO9 انجمن ریاضی ایران ۱۳۵۰/۹/۲۵ www.ims.ir Get XML Data View Profile
    ASO10 انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۴/۲/۳۱ www.geosociety.ir Get XML Data View Profile
    ASO11 انجمن زمین شناسی نفت ایران ۱۳۸۴/۱۲/۱ www.ispg.ir Get XML Data View Profile
    ASO12 انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۲/۳/۳۰ www.ibs.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO13 انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۳۵۵/۷/۱۷ www.nigs.ir Get XML Data View Profile
    ASO14 انجمن ژنتیک ایران ۱۳۸۰/۴/۳ www.Genetics.ir Get XML Data View Profile
    ASO17 انجمن سنجش از دور ایران ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ irss.sbu.ac.ir Get XML Data View Profile
    ASO18 انجمن سیستم های فازی ایران ۱۳۸۳/۵/۱۸ www.fuzzy.ir Get XML Data View Profile
    ASO19 انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران ۱۳۸۲/۸/۴ www.mathhouse.org Get XML Data View Profile
    ASO20 انجمن شیمی ایران ۱۳۸۲/۴/۱۷ www.ics-iran.org Get XML Data View Profile
    ASO21 انجمن فیزیک ایران ۱۳۷۲/۴/۶ www.psi.ir Get XML Data View Profile
    ASO23 انجمن نجوم ایران ۱۳۷۵/۹/۳ www.asi.ir Get XML Data View Profile
    ASO24 انجمن هسته ای ایران ۱۳۵۴/۸/۲۵ www.nsi.ir Get XML Data View Profile

 

گروه‌ انجمن علوم انسانی  

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی XML مشاهده
    ASO115 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ www.tellsi.org Get XML Data View Profile
    ASO116 انجمن آینده نگری ایران ۱۳۸۷/۵/۲۱ - Get XML Data View Profile
    ASO117 انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ www.iedsa.org Get XML Data View Profile
    ASO118 انجمن اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۱ www.ieaoi.ir Get XML Data View Profile
    ASO119 انجمن اقتصاد انرژی ایران ۱۳۷۳/۱۲/۷ www.iraee.org Get XML Data View Profile
    ASO120 انجمن اقلیم شناسی ایران ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ iaca.mihanblog.com/ Get XML Data View Profile
    ASO122 انجمن انسان شناسی ایران ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ www.asi.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO121 انجمن انقلاب اسلامی ایران ۱۳۸۷/۳/۲۲ www.aeeei.ir Get XML Data View Profile
    ASO125 انجمن ایرانی تاریخ اسلام ۱۳۸۸/۴/۲۳ www.sih.ir/np Get XML Data View Profile
    ASO123 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ www.iranethics.ir Get XML Data View Profile
    ASO124 انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ www.ishistory.ir Get XML Data View Profile
    ASO125 انجمن ایرانی تاریخ فلسفه ۱۳۸۷/۸/۱۱ www.mullasadra.org Get XML Data View Profile
    ASO126 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ۱۳۷۲/۱۲/۲ www.isoed.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO127 انجمن ایرانی جرم شناسی ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ www.Criminology.ir Get XML Data View Profile
    ASO128 انجمن ایرانی حقوق جزا ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ www.penal.ir Get XML Data View Profile
    ASO130 انجمن ایرانی روابط بین الملل ۱۳۸۶/۹/۱۱ www.iisa.ir Get XML Data View Profile
    ASO129 انجمن ایرانی روانشناسی ۱۳۸۱/۶/۲۴ www.iranapsy.ir Get XML Data View Profile
    ASO131 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۱۳۸۳/۲/۱۶ www.arabiciran.ir Get XML Data View Profile
    ASO132 انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۴/۲۴ www.irasis.ir Get XML Data View Profile
    ASO133 انجمن ایرانی مطالعات زنان ۱۳۸۰/۵/۱۱ www.iraws.ir Get XML Data View Profile
    ASO134 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ۱۳۸۰/۷/۱۹ www.iauns.org Get XML Data View Profile
    ASO135 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 0 www.iaocsc.ir Get XML Data View Profile
    ASO136 انجمن بازاریابی ایران ۱۲۸۰/۹/۲۳ www.ismi.ir Get XML Data View Profile
    ASO137 انجمن بازرگانی ایران ۱۲۸۰/۹/۲۳ www.isca.ir Get XML Data View Profile
    ASO140 انجمن پژوهش های آموزشی ایران ۱۳۷۹/۲/۱۴ www.iera.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO138 انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ www.iapess.ir Get XML Data View Profile
    ASO139 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ۱۳۸۴/۵/۱۰ www.ispl.ir Get XML Data View Profile
    ASO142 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۶/۶/۳۱   Get XML Data View Profile
    ASO141 انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۸۰/۳/۵ www.isa.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO143 انجمن جغرافیائی ایران ۱۳۵۲/۴/۵ www.iga.ir Get XML Data View Profile
    ASO144 انجمن جمعیت شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۰/۲ www.populationassociation.ir Get XML Data View Profile
    ASO146 انجمن حسابداری ایران ۱۳۷۶/۶/۳۰ www.iranianaa.ir-www.iranianaa.com Get XML Data View Profile
      انجمن حقوق پزشکی ایران ۱۳۸۹/۷/۳ www.iranmedicallaw.com Get XML Data View Profile
    ASO148 انجمن حقوق مالکیت فکری ایران 0 iripiaw.ir Get XML Data View Profile
    ASO149 انجمن حکمت و فلسفه ایران ۱۳۷۷/۹/۲۳ www.irip.ir Get XML Data View Profile
    ASO151 انجمن روان شناسی اجتماعی ایران ۱۳۸۲/۳/۱۷ www.iranianasp.org Get XML Data View Profile
    ASO152 انجمن روان شناسی ایران ۱۳۷۴/۶/۳۰ www.iranpa.org Get XML Data View Profile
    ASO153 انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران ۱۳۸۴/۸/۸ www.sbu.ac.ir Get XML Data View Profile
    ASO154 انجمن زبان شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۰/۱۳ www.Lsi.ir Get XML Data View Profile
    ASO155 انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران ۱۳۸۰/۸/۲۲ www.anjomanfarsi.com Get XML Data View Profile
    ASO156 انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران ۱۳۸۳/۸/۱۸ www.aillf.net Get XML Data View Profile
    ASO157 انجمن ژئوپلیتیک ایران ۱۳۸۲/۳/۳۱ www.iag.ir Get XML Data View Profile
    ASO158 انجمن عرفان اسلامی ایران ۱۳۸۵/۲/۲۶ - Get XML Data View Profile
    ASO159 انجمن علمی اولیاء و مربیان ایران ۱۳۸۳/۵/۶   Get XML Data View Profile
    ASO160 انجمن علوم سیاسی ایران ۱۳۸۳/۸/۲۶ www.ipsa.ir Get XML Data View Profile
    ASO161 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۳/۱۱/۷ - Get XML Data View Profile
    ASO162 انجمن علوم مدیریت ایران ۱۳۷۶/۱/۲۵ www.iams.ir Get XML Data View Profile
    ASO163 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 0   Get XML Data View Profile
    ASO164 انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ www.ilisa.ir Get XML Data View Profile
    ASO165 انجمن کودکان استثنایی ایران 0   Get XML Data View Profile
    ASO166 انجمن مدیریت اجرائی ایران ۱۳۷۶/۶/۱۶ www.iema.ir Get XML Data View Profile
    ASO167 انجمن مدیریت ایران ۱۳۴۷/۹/۵ www.iranmanagement.org Get XML Data View Profile
    ASO168 انجمن مدیریت راهبردی ایران ۱۳۸۲/۵/۶ www.isms91.ir- Get XML Data View Profile
    ASO170 انجمن مشاوره ایران ۱۳۷۶/۴/۷ www.ircounseling.org Get XML Data View Profile
    ASO171 انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران ۱۳۸۰/۴/۱۱ www.icsa.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO172 انجمن مطالعات خانواده در ایران ۱۳۸۴/۶/۳۰ paaknahad.ir Get XML Data View Profile
    ASO173 انجمن معارف اسلامی ایران ۱۳۸۲/۲/۲۲ www.Anjomanmaaref.com Get XML Data View Profile
    ASO174 انجمن نقد ادبی ایران 0 www.iaalc.com Get XML Data View Profile
    ASO114 انجمن «آموزش عالی» ایران ۱۳۸۲/۶/۲۳   Get XML Data View Profile

گروه‌ انجمن  بین رشته ای 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی XML مشاهده
    ASO186 انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ۱۳۹۲/۲/۷ www.istd.ir Get XML Data View Profile
    ASO2 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۳/۵/۴ www.opsi.ir Get XML Data View Profile
    ASO175 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۲/۶/۱۸ www.iraneia.ir Get XML Data View Profile
    ASO177 انجمن انرژی ایران ۱۳۸۴/۱/۲۱ www. Iranea.ir Get XML Data View Profile
    ASO178 انجمن ایمنی زیستی ایران ۱۳۸۲/۸/۴ www.biosafetysociety.ir Get XML Data View Profile
    ASO179 انجمن بیوانفورماتیک ایران ۱۳۸۵/۳/۷ www.ibis.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO180 انجمن بیوتکنولوژی ایران ۱۳۷۶/۱۰/۲۱ www.iribs.org Get XML Data View Profile
    ASO181 انجمن ترویج علم ایران ۱۳۸۰/۲/۱۵ www.popscience.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO16 انجمن خلاء ایران ۱۳۸۳/۳/۲۳ www.vsi.ir Get XML Data View Profile
    ASO184 انجمن سیستمهای هوشمند ایران ۱۳۸۷/۵/۱۳ isssi.ir Get XML Data View Profile
    ASO186 انجمن علوم ایمنی ایران ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ www.Issa.ac.ir Get XML Data View Profile
    ASO188 انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران 0 www.iiei.ir Get XML Data View Profile
    ASO189 انجمن کیفیت ایران ۱۳۸۱/۸/۸ www.irsq.org Get XML Data View Profile
    ASO190 انجمن محیط زیست ایران ۱۳۷۴/۲/۱۲ www.irsen.org Get XML Data View Profile
    ASO191 انجمن مدیریت پروژه ایران ۱۳۸۴/۵/۱۵ www.ipma.ir Get XML Data View Profile
    ASO169 انجمن مدیریت فناوری ایران ۱۳۸۲/۳/۱۰   Get XML Data View Profile
    ASO192 انجمن مهندسی ارزش ایران ۱۳۸۲/۲/۹ www.sive.org Get XML Data View Profile
    ASO193 انجمن نانوفناوری ایران ۱۳۸۲/۴/۴   Get XML Data View Profile
    ASO194 انجمن هواشناسی ایران ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ www.imsf.ir Get XML Data View Profile
    ASO182 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ۱۳۸۴/۵/۱۵ www.sanat-daneshgah.com Get XML Data View Profile
    ASO183 جمعیت توسعه علمی ایران ۱۳۸۴/۲/۱۷ asdi.irost.org Get XML Data View Profile
    ASO185 شورای انجمن های علمی ایران ۱۳۸۲/۹/۲۴ www.cisa.ir Get XML Data View Profile

گروه‌ انجمن   فنی و مهندسی 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی XML مشاهده
    ASO25 انجمن آهن و فولاد ایران ۱۳۷۹/۸/۹ www.ISSIRAN.com Get XML Data View Profile
    ASO28 انجمن احتراق ایران ۱۳۸۱/۱۲/۷ ici.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO29 انجمن الکتروشیمی ایران ۱۳۸۴/۴/۲۵ www.iranecs.ir Get XML Data View Profile
    ASO26 انجمن انرژی خورشیدی ایران ۱۳۷۳/۸/۷ www.irses.ir Get XML Data View Profile
    ASO27 انجمن انفورماتیک ایران ۱۳۶۲/۸/۲۵ www.isi.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO30 انجمن برقابی ایران ۱۳۸۲/۸/۱۳ hydropower.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO32 انجمن تاسیسات حرارتی و برودتی ایران 0 ................ Get XML Data View Profile
    ASO31 انجمن تونل ایران ۱۳۸۰/۷/۲۹ www.irta.ir Get XML Data View Profile
    ASO33 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ www.iwnt.com Get XML Data View Profile
    ASO35 انجمن حمل و نقل هوایی ایران 0 ..... Get XML Data View Profile
    ASO36 انجمن خودروهای گاز سوز ایران ۱۳۸۴/۷/۵ www.ingva.ir Get XML Data View Profile
    ASO37 انجمن خوردگی ایران ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ www.ica.ir Get XML Data View Profile
    ASO39 انجمن رمز ایران ۱۳۸۰/۱/۲۱ www.isc.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO38 انجمن ریخته گری ایران ۱۳۵۹/۲/۸ www.irfs.ir Get XML Data View Profile
    ASO40 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ۱۳۸۷/۷/۷ www.ireg.ir Get XML Data View Profile
    ASO41 انجمن ژئوتکنیک ایران 0 ......................- Get XML Data View Profile
    ASO42 انجمن سازه های فولادی ایران ۱۳۸۳/۸/۲۰ www.isss.ir Get XML Data View Profile
    ASO43 انجمن سرامیک ایران ۱۳۷۶/۹/۸ www.icers.org Get XML Data View Profile
    ASO44 انجمن صنایع رنگ ایران ۱۳۷۶/۵/۱۲   Get XML Data View Profile
    ASO45 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران ۱۳۷۳/۵/۱۹ surface-society.ir Get XML Data View Profile
    ASO46 انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۷۳/۴/۱۴ www.iranfsta.com Get XML Data View Profile
    ASO47 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ www.itast.org Get XML Data View Profile
    ASO48 انجمن علوم و فنون دریایی ایران ۱۳۷۳/۳/۳۱ www.ismst.ir Get XML Data View Profile
    ASO49 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ۱۳۷۷/۱۱/۲۶ www.ipsts.ir Get XML Data View Profile
    ASO50 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ۱۳۷۳/۴/۱۲ www.iranwra.com Get XML Data View Profile
    ASO51 انجمن فرش ایران ۱۳۸۱/۱۱/۸ www.Icsa.ir Get XML Data View Profile
    ASO52 انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران ۱۳۸۶/۸/۲۱ www.IC4I.ir Get XML Data View Profile
    ASO53 انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۳۸۳/۵/۱۰ www.iranaict.com Get XML Data View Profile
    ASO55 انجمن کامپیوتر ایران ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ www.csi.org.ir Get XML Data View Profile
    ASO54 انجمن لجستیک ایران ۱۳۸۴/۳/۴ www.ils.ir Get XML Data View Profile
    ASO56 انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران 0 .....- Get XML Data View Profile
    ASO57 انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران ۱۳۸۱/۱۲/۲۱ www.iranrd.net Get XML Data View Profile
    ASO58 انجمن معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۱/۸/۲۴ www.iust.ac.ir/index.php?sid=69&slc_lang=fa Get XML Data View Profile
    ASO60 انجمن مکاترونیک ایران ۱۳۸۴/۴/۱۵ www.iranmechatronic.ir Get XML Data View Profile
    ASO59 انجمن مکانیک سنگ ایران ۱۳۷۸/۲/۸ .irsrm.netwww Get XML Data View Profile
    ASO61 انجمن مواد پر انرژی ایران ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ www.Isaem.org Get XML Data View Profile
    ASO62 انجمن موتور ایران 0 .....- Get XML Data View Profile
    ASO63 انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ www.iaeee-iran.org Get XML Data View Profile
    ASO64 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران ۱۳۸۲/۷/۱۳ www.iranipa.com Get XML Data View Profile
    ASO65 انجمن مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۳/۸/۱ www.isbme.org Get XML Data View Profile
    ASO34 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ۱۳۸۵/۲/۲۶ www.iste.ir Get XML Data View Profile
    ASO67 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ۱۳۸۰/۱۲/۸ www.Railassociation.ir Get XML Data View Profile
    ASO66 انجمن مهندسی خودرو ایران ۱۳۸۲/۱۱/۵   Get XML Data View Profile
    ASO68 انجمن مهندسی دریایی ایران ۱۳۷۸/۲/۱۶ www.iraname.irوwww.marinenews.ir Get XML Data View Profile
    ASO69 انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران ۱۳۷۳/۹/۱۵ www.isce-ir.com Get XML Data View Profile
    ASO70 انجمن مهندسی روسازی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ www.peai.ir Get XML Data View Profile
    ASO71 انجمن مهندسی زلزله ایران ۱۳۷۴/۱/۱۹ www.ieea.ir Get XML Data View Profile
    ASO72 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ www.smeir.org Get XML Data View Profile
    ASO73 انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۷۱/۹/۴ www.Che.ir Get XML Data View Profile
    ASO74 انجمن مهندسی صنایع ایران ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ www.iiie.ir Get XML Data View Profile
    ASO75 انجمن مهندسی عمران ایران ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ isce.aut.ac.ir Get XML Data View Profile
    ASO76 انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران 0 www.isice.ir Get XML Data View Profile
    ASO77 انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ www.irangi.org Get XML Data View Profile
    ASO78 انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران ۱۳۷۹/۱۱/۵ www.isamme.ir Get XML Data View Profile
    ASO79 انجمن مهندسی متالورژی ایران ۱۳۷۲/۲/۲۱ www.imes.ir Get XML Data View Profile
    ASO80 انجمن مهندسی معدن ایران ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ www.Irsme.com Get XML Data View Profile
    ASO81 انجمن مهندسی مکانیک ایران ۱۳۷۰/۸/۱۹ www.isme.ir Get XML Data View Profile
    ASO82 انجمن مهندسی نفت ایران ۱۳۸۲/۵/۱۸ www.aaahoo.com Get XML Data View Profile
    ASO83 انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۸۲/۱۱/۴ www.issge.ir Get XML Data View Profile
    ASO85 انجمن نگهداری و تعمیرات ایران ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ www.irma.ir Get XML Data View Profile
    ASO86 انجمن هوافضای ایران ۱۳۷۹/۱/۱۵ www.ias.ir Get XML Data View Profile
    ASO87 انجمن هیدرولیک ایران ۱۳۷۳/۹/۲۹ www.iha.ir Get XML Data View Profile

 

گروه‌ انجمن  کشاورزی 

 
    شناسه انجمن عنوان فارسی تاریخ ثبت پایگاه اینترنتی XML مشاهده
    ASO88 انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۷۷/۷/۱۳ www.wmsi.ir Get XML Data View Profile
    ASO89 انجمن آبیاری و زهکشی ایران 0 www.IJID.org Get XML Data View Profile
    ASO90 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۷۳/۳/۱۷ www.iranianaes.ir Get XML Data View Profile
    ASO91 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۷۱/۱۲/۳ www.ips.ir Get XML Data View Profile
    ASO94 انجمن پروتئومیکس ایران ۱۳۸۵/۹/۱۱ www.proteomics.irوwww.iranianproteomicssociety.ir Get XML Data View Profile
    ASO92 انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران ۱۳۷۳/۱۱/۵ www.aeea.ir Get XML Data View Profile
    ASO93 انجمن توسعه روستایی ایران 0 www.aeea.ir Get XML Data View Profile
    ASO95 انجمن جنگلبانی ایران ۱۳۸۲/۲/۲۰ www.sfairan.com Get XML Data View Profile
    ASO98 انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۴۹/۲/۹ www.entsociran.ir Get XML Data View Profile
    ASO99 انجمن زنبور عسل ایران ۱۳۸۴/۴/۱۸ www.Asiran.ir Get XML Data View Profile
    ASO100 انجمن علوم باغبانی ایران ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ www.irshs.org Get XML Data View Profile
    ASO101 انجمن علوم خاک ایران 0 www.soiliran.org Get XML Data View Profile
    ASO102 انجمن علوم دامی ایران ۱۳۸۴/۹/۲۲ /isasutcan.ut.ac.ir Get XML Data View Profile
    ASO103 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۷۷/۳/۱۶ www.agrobreed.ir Get XML Data View Profile
    ASO104 انجمن علوم علف های هرز ایران 0 www.ISWS.IR Get XML Data View Profile
    ASO106 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران ۱۳۸۴/۴/۷ www.isawpi.ir Get XML Data View Profile
    ASO105 انجمن علوم و فناوری غلات ایران 0   Get XML Data View Profile
    ASO107 انجمن کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۴/۴/۴ www.agroecology.ir Get XML Data View Profile
    ASO108 انجمن کنه شناسی ایران 0   Get XML Data View Profile
    ASO109 انجمن گیاهان دارویی ایران ۱۳۸۴/۸/۲۳ www.imps.ir Get XML Data View Profile
    ASO111 انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران 0   Get XML Data View Profile
    ASO110 انجمن مرتعداری ایران ۱۳۷۹/۹/۲۷ www.iransrm.ir Get XML Data View Profile
    ASO112 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۸۱/۹/۱۷ www.isiwe.ir Get XML Data View Profile
    ASO113 انجمن هلشتاین ایران ۱۳۸۳/۳/۲۳ www.iranholstein.com Get XML Data View Profile
    ASO96 جمعیت فناوری نیشکر ایران ۱۳۸۷/۱/۱۷ www.irssci.com Get XML Data View Profile
      فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۸۸/۸/۲۷ www.ispp.iut.ac.ir Get XML Data View Profile