پیام روز

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه :

إنَّ اللَّهَ مَعَنا، فَلا فاقَةَ بِنا إلی غَیرِهِ، وَالحَقُّ مَعَنا فَلَن یوحِشَنا مَن قَعَدَ عَنّا.

خدا با ما است و نیازمند دیگرى نیستیم، و حق با ما است و باکی نداریم که کسی از ما روى ‏بگرداند.

الغیبه(طوسی) ص285 - احتجاج علی اهل اللجاج(طبرسی) ج2 ،ص467 - بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 53 ، ص 178