معرفی کتابخانه و بخشهای آن

تاریخچه کتابخانه تخصصی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی با هدف گسترش تحقیق و پژوهش در سطح وزارت آموزش و پرورش در سال 1355 تأسیس شد. با آغاز انقلاب اسلامی در سال 1357 به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تغییر نام یافت و کلیه ادارات تابعه سازمان که در ساختمان‌های جدا از هم مستقر و هریک کتابخانه مجزایی داشتند به محل فعلی سازمان واقع در خیابان ایرانشهر منتقل شدند. با انتقال سازمان به محل جدید کتابخانه منسجمی تشکیل و منابع این دفاتر تابعه که شامل: سازمان کتاب‌های درسی ایران، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی تألیف، دفتر امور کمک آموزشی کتابخانه‌ها و دفتر پژوهش امور هنری و نمونه‌سازی بودند به کتابخانه، انتقال یافت. به دلیل توجه خاصی که اکثر رؤسای سازمان به مسئله کتاب و کتابخانه داشتند گام‌های مؤثر و مفیدی در راستای گسترش این مجموعه برداشته شد. از سال 1360 با مجهز شدن کتابخانه به تجهیزات کتابخانه‌ای نخستین گام برای مجموعه‌سازی، رده‌بندی و گردش منابع و مواد کتابخانه‌ای به صورت علمی برداشته و با فراهم شدن مقدمات کار و رفع موانع اداری حرکت‌های اساسی در زمینه تهیه و تأمین کتاب‌ها، مجلات و سایر منابع لاتین و ارتباط با برخی مراکز خارجی برداشته شد. در سال 1377 با بازسازی کتابخانه محیطی مناسب برای استفاده کارشناسان محترم و پرسنل کتابخانه فراهم گردید و برخی فعالیتها در دستور کار کتایخانه قرار گرفت از جمله

• نیازسنجی،شناسایی وبرنامه‌ریزی درزمینه تهیه وتأمین منابع علمی و پژوهشی. • مدیریت دانش و ساماندهی جذب، پردازش و چرخش اطلاعات و منابع علمی سازمان

• توسعه و پایدارسازی سواد اطلاعاتی در سازمان

• برنامه‌ریزی جامع در جهت شناسایی، گردآوری، سازماندهی، و اشاعه اطلاعات موردنیاز متقاضیان

سامانه دیجیتالی کردن منابع و خدمات کتابخانه و مرکز اسناد سازمان با هدف توسعه وغنی سازی منابع از نیمه دوم سال 1393 راه اندازی شده است و درحال حاضر کتابخانه دیجیتال از طریق سایت کتابخانه در دسترس است. فعالیت کتابخانه به دو بخش عمده تقسیم می شود

الف: خدمات عمومی : تلاش سازمان یافته کتابخانه جهت بهره‌ گیری از مجموعه به منظور برآوردن نیازهای اطلاعاتی کاربران مانند امانت، کار مرجع ، اطلاع‌ رسانی و ... می‌باشد. کتابخانه تلاش می‌کند تا نیازهای اطلاعاتی کاربران را با تامین خدمات به موقع و مناسب از ارائه منبع تا ارائه الکترونیکی اطلاعات، مشاوره اطلاعاتی، جستجو در منابع، خدمات آگاهی‌ رسانی، اشاعه گزینشی اطلاعات، ارائه فهرست تازه‌ها و خدمات ارجاعی برآورده سازد.

ب:خدمات فنی :شامل سازماندهی کتاب‌ها، اسناد ، مدارک، پایان نامه ها، نشریات ادواری و سایر مواد خواندنی اعم از چاپی و غیر چاپی و حفظ و مراقبت از آن‌ها صورت می‌پذیرد و شامل بخش‌های مجموعه‌سازی، فهرست‌نویسی، رده‌بندی می‌باشد.