آموزش مهارت های زندگی برای دوره دبستان

 کتاب حاضر ویژه آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان دوره دبستان است که متناسب با شرایط رشدی این دوره، با ارائه فعالیت‌ ها، مهارت‌ های لازم برای خودپذیری، ایجاد و حفظ روابط، حل مسئله، تصمیم‌گیری و کنارآمدن با هیجانات مشکل‌آفرین را به آنها یاد می دهد. تمرین ها و مهارت ها به فراخور گروه سنی و رشد شناختی دانش آموزان تنظیم و راه و رسم رسیدگی به مشکلات زندگی و رشد را به دانش آموزان یاد می دهند. فعالیت ها، در کلاس درس یا در گروه های کوچک قابل اجرا هستند. مجری آن ها نیز می تواند مشاور مدرسه یا یکی از معلمان باشد. در ضمن، تمرین ها با کمی جرح و تعدیل در مشاوره های انفرادی با کودکان و نوجوانان قابل استفاده هستند.

سال نشر: 
1401
ناشر: