سیری در جنگ ایران و عراق

مرکز مطالعات و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجموعه کتاب  سیری در جنگ ایران و عراق" را که عهده دار توضیح، بررسی و تجزیه و تحلیل رخداد های سیاسی ـ نظامی جنگ هشت ساله می باشد، منتشر کرده است. مجموعه مذکور که به همت محمد درودیان و همکاری گروهی از محققین مرکز تحقیقات دفاع مقدس انتشار یافته است، جنگ را در پنج دوره زمانی مورد مطالعه قرار می دهد. هر دوره از دوره‌های زمانی مذکور در یک جلد گنجانده شده است که عناوین آن به ترتیب سیر زمانی چنین است:

1- خونین شهر تا خرمشهر (از آغاز تهاجم سراسری عراق تا فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس)

2 - خرمشهر تا فاو (پس از عملیات بیت المقدس تا فتح فاو در عملیات والفجر 8)

3 - فاو تا شلمچه (پس از عملیات والفجر 8 تا فرو ریختن دیوار‌های دفاعی عراق در شرق بصره در عملیات کربلای 5)

4 - شلمچه تا حلبچه (پس از عملیات کربلای 5 تا انتقال منطقه نبرد از زمین به دریا و از جنوب به شمال غرب و تصرف حلبچه در عملیات والفجر 10)

5 - پایان جنگ(از علمیات والفجر 10 تا اشغال کویت از سوی عراق)

سال نشر: 
1382