دانش انسانی اسلامی یا دانش انسانی سکولار؟ : تاملی بر تحقق پذیری علوم انسانی اسلامی

کتاب حاضر، حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است که در آن به موضوع تأملی بر تحقق پذیری علوم انسانی اسلامی و مسئله مهم تحول در علوم انسانی و اسلامی سازی آن می‌پردازد. «علوم انسانی اسلامی یا سکولار؟ » و «علوم انسانی اسلامی، امکان یا امتناع؟ » عناوین فصل‌های دوگانه این کتاب هستند. در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «علوم انسانی اسلامی، به اعتبار «موضوع»، اسلامی نیست؛ زیرا موضوع این علم همان موضوع علوم انسانی سکولار است و در این جهت، تفاوتی میان آن‌ها نیست. توضیح اینکه، موضوع‌های هر یک از شاخه‌های مختلف علوم انسانی، «مقوّم» و «ذاتی» این علوم هستند و در صورت تغییر موضوع، اساساً «علم» مورد نظر تغییر می‌کند و به علم دیگری تبدیل می‌شود.

سال نشر: 
1399