مهارت آموزی و کارآفرینی در مدارس: قابل اجرا برای برنامه ویژه مدارس بوم

مهارت آموزی به عنوان بهترین مسیر برای نوآوری، کارآفرینی، اشتغال پایدار، رشد و بهره‌وری، افزایش سرانه تولید ناخالص ملی و در نهایت رشد اقتصادی به شمار می‌آید. در کتاب حاضر ابتدا به برنامه‌های مهارت‌آموزی اهمیت و اهداف آن، کلیات نظام مهارت‌آموزی، اهمیت و لزوم مهارت‌آموزی دانش‌آموزان، نگاهی مختصر به ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی، اهداف، فواید و اصول مهارت و آموزش مهارت و در ادامه به تعاریف کارآفرینی و ... پرداخته شده است.

کتاب حاضر شامل پنج فصل با عناوین ذیل می باشد:

برنامه درسی مهارت آموزی
تکنیک های خلق ایده های نو
مهارت کار آفرینی در مدارس
مفاهیم و روش های مهارت آموزی
آموزش خلاقیت

سال نشر: 
1400
ناشر: