حضرت معصومه (س) در کتاب هدیه های آسمان پایه ششم - 1397