تولد امام علی (ع)‌در کتاب تاریخ اسلام 1 پایه دهم 1398