نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (5)

پنجمین جلسه از سلسه نشست های معرفی آثار همکاران، با ارائه سرکار خانم دکتر فرشته زینی وند نژاد و معرفی کتاب، " ایده های اصلی برای منتورینگ معلمان ریاضی "  که به بیان منتورینگ تازه معلمان ریاضی براساس یافته های پژوهشی آموزش ریاضی درباره مفاهیم مختلف ریاضی و فرآیندهای ریاضی از جمله تفکر و استدلال می پردازد،   برگزارشد.

 

نظر شما

Image CAPTCHA