نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (6)

ششمین جلسه از سلسه نشست های معرفی آثار همکاران، با ارائه سرکار خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی و معرفی کتاب های :

از فیزیک تا آموزش فیزیک/ بنیان های فلسفی فیزیک/ فیزیک و فناوری نانو/ ساز و کارهای ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری/ کلاس درس معکوس(راهکارهای پیشنهادی دوران کرونا و پسا کرونا)/ منابع کمک درسی آری یا خیر؟ / آموزش نجوم در ایران/مطالعات دریای خزر(مطالعات موردی فیزیک دریا) / نقش باورها و اندیشه ورزی در توسعه فیزیک/ برگزار شد.

 

نظر شما

Image CAPTCHA