برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با قابلیت های کتابخانه در دفتر معاونت ابتدایی دفتر تالیف و برنامه ریزی آموزشی

کتابخانه سازمان به منظورمعرفی توانمندیها و قابلیتهای مجموعه خود، در راستای مجموعه سازی بر مبنای سیاست های سازمانی ونیازهای اطلاعاتی کارشناسان، اقدام به برگزاری کارگاه هایی  با معاونت ها و دفاتر مختلف سازمان نموده است. بر همین اساس روز چهارم اردیبهشت ماه، ریاست کتابخانه سرکار خانم دکتر عینی به همراه دو تن از کارشناسان آن مجموعه با حضوردر اتاق جلسات دفتر معاونت ابتدایی، با استفاده از پاورپینت، سایت و پایگاههای مختلف موجود در بانک سیمرغ را به معاونت آموزش ابتدایی سرکار خانم رمضانی و کارشناسان آن دفتر معرفی نمودند. در این نشست کارشناسان آن دفتر دیدگاه ها و انتظارات خود از کتابخانه  مطرح نمودند.

نظر شما

Image CAPTCHA