راه اندازی بخش اسناد الکترونیکی انگلیسی در بخش انگلیسی سایت سازمان

 اداره کتابخانه و مر کز اسناد سازمان پژوهش  به منظور سهولت دسترسی  پژوهشگران و سیاستگذاران  نظام آموزشی به منابع اطلاعاتی  تمام متن  انگلیسی مرتبط با آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران،  کلیه منابع مرتبط را از  پس از بازیابی سایت های  بین المللی  در بخش اسناد الکترونیکی بخش انگلیسی  سایت سازمان  با عنوان documents به نشانی www.oerp.ir  قابل دسترس  قرار می دهد.

 کلیه علاقه مندان به ویژه پژوهشگران علوم تربیتی می توانند این اسناد الکترونیکی  را که به صورت تمام متن ذخیره سازی کنند.

نظر شما

Image CAPTCHA