اطلاع نگاشت -مرور سریع بیانیه گام دوم انقلاب

اهم مطالبات رهبر معظم انقلاب از این بیانیه به شرح زیراشاره می گردد .

۱- تولید علم و پژوهش با احساس مسولیت و بمثابه یک جهاد

۲-برجسته کردن ارزشهای معنوی و اخلاق همچون اخلاص، توکل و ایمان در خود و جامعه

۳-ایجاد اقتصاد قوی، درون زا ومولد با تکیه بر اقتصادهای دانش بنیان بعنوان یک نکته کلیدی تعین کننده

۴- ایجاد عدالت، رفع محرومیتها و مبارزه با فساد ۵- حراست از استقلال و ازادی ملت و حکومت

۶-عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن بعنوان شاخه هایی از اصل ((عزت، حکمت و مصلحت)) در روابط بین الملل ۷- تلاش در جهت ترویج ((سبک زندگی )) با عزت اسلامی بجای سبک زندگی منحط غربی

نظر شما

Image CAPTCHA