تدوین نمایه واژه سند برنامه درسی ملی

به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مندرج در سند برنامه درسی ملی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان، اقدام به نمایه سازی سند مذکور نموده است. لازم به ذکر است ویرایش اول این نمایه واژه در اردیبشهت سال جاری تدوین شد.

نظر شما

Image CAPTCHA