نمایشگاه تازه های نشر در کتابخانه و مرکز اسناد

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان در راستای سیاست مجموعه سازی و تامین منابع مورد نیاز مدیران و کارشناسان محترم، در فصل جاری اقدام به خرید 54 عنوان کتاب فارسی در زمینه های: برنامه ریزی درسی، آموزش پیش از دبستان، فلسفه و... نموده است. نمایشگاهی از کتاب های خریداری شده، در طبقه اول کتابخانه دایر می باشد.

نظر شما

Image CAPTCHA