بروزرسانی پایگاه پایان نامه ها

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان به منظور روزآمدی پایگاه های سیستم یکپارچه منابع اطلاعاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نرم افزار سیمرغ، پایگاه پایان نامه ها را بروزرسانی کرد. این پایگاه با داشتن 2148 رکورد، حاوی اطلاعات کتابشناختی و دیجیتال پایان نامه هایی است که توسط سازمان حمایت مالی و یا مرتبط با اهداف و برنامه های سازمان، اهدا می‌شوند.

نظر شما

Image CAPTCHA