اهداء کتاب به مراکز آموزشی

 مجموعه سازی منابع اطلاعاتی از وظایف اصلی کتابخانه تخصصی است. از جمله فعالیت های این مرکز تهیه منابع از طریق  اهداء و مبادله می باشد. بنا به اظهار خانم عزیزی مسئول بخش گردش منابع کتابخانه از ابتدای سال جاری تعداد 1039جلد مدرک چاپی از طرف دفتر وزیر و دفتر ریاست سازمان به کتابخانه اهدا شده است.

   پس از بازبینی و بررسی،   تعداد 60  جلد  کتاب ثبت وبعد از فهرست نویسی و آماده سازی به مجموعه کتابخانه اضافه گردید. همچنین  نزدیک به  200 عنوان طرح پژوهشی، پایان نامه، سند، گزارش و نشریه نیز تفکیک  و به بخش اسناد منتقل شد. تعداد  175جلد کتاب انتخاب  و برای اهدا به مراکز آموزشی  ارسال گردید  و مابقی کتابها در بخش مخزن آماده ارسال  به مراکز آموزشی متقاضی  و یا مرکز دارالفنون  است .

نظر شما

Image CAPTCHA