نمایشگاهی از جنس پژوهش

کتابخانه و مرکز اسناد به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاهی از طرح های پژوهشی که به سفارش و با حمایت مالی سازمان طی سالهای اخیر تهیه گردیده را در سالن مطالعه طبقه همکف کتابخانه برگزار کرده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، ارائه  طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع های سازمان، به همکاران محترم سازمان می باشد. مدت برگزاری نمایشگاه یک هفته و کتابخانه درساعات اداری آماده استقبال از علاقه مندان می باشد.

نظر شما

Image CAPTCHA