برگزاری نشست تخصصی معرفی خدمات اطلاعاتی اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان

 در راستای ماموریت ارتباط و تعامل با حوزه های تربیت و یادگیری و شناسایی و فراهم آوری منابع مورد نیاز آنها، نشست تخصصی ریاست کتابخانه با جناب آقای دکتر محبی و  سرپرستان محترم حوزه های تربیت و یادگیری برگزار گردید.

در این جلسه خانم  دکتر عینی، با اشاره به تاریخچه و اهداف و وظایف کتابخانه و مرکز اسناد، به معرفی بخش های مختلف کتابخانه، بانک های اطلاعاتی موجود و خدمات اطلاعاتی پرداخته و در ادامه ضمن معرفی سایت کتابخانه،   اطلاعات لازم درباره  شیوه دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی داخل و خارج از کشور و بهره گیری از طریق سایت کتابخانه (قسمت پیوندهای  مفید)  ارائه نمودند. در پایان حاضرین به بیان نظرات و  و پیشنهاد های خود  درباره خدمات اطلاعاتی کتابخانه پرداختند.

نظر شما

Image CAPTCHA