نمایشگاه کتاب فارسی

در حاشیه برگزاری نشست علمی نقد کتاب فارسی دوره اول ابتدایی، با همکاری اداره کتابخانه و مرکز اسناد، نمایشگاهی با محوریت موضوع نشست برگزار گردید. در این نمایشگاه کتاب های درسی فارسی ابتدایی دهه 40 و 50، طرح های پژوهشی با موضوع آموزش زبان فارسی و همچنین کتاب های درسی کشورهای ژاپن و چین به نمایش گذاشته شد.

 

نظر شما

Image CAPTCHA