مقاله نامه برنامه درسی( محتوی، عناصر)

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان با هدف آگاهی رسانی جاری از منابع اطلاعاتی روزآمد مرتبط با اهداف و برنامه های سازمان، اقدام به تهیه مقاله نامه هایی با  موضوعات مرتبط نموده است. مقاله نامه ها شامل اطلاعات کتاشناختی و چکیده مقالات می باشد. لازم به ذکر است فایل تمام متن مقالات از طریق مراجعه به سایت مجلات  و یا تماس با بخش اطلاع رسانی کتابخانه(داخلی460) قابل دسترس است.

نظر شما

Image CAPTCHA