مقاله نامه دفاع مقدس

نظر به اهمیت  کتاب های درسی در نشر و انتقال ارزش های دفاع مقدس، کتابخانه و مرکز اسناد، مقاله نامه ای با موضوع دفاع مقدس در کتاب های درسی را تهیه نموده است، مجموعه حاضر مشتمل بر اطلاعات کتابشناختی 9 طرح و پایان نامه و 14 عنوان مقاله،  با موضوع مربوطه می باشد.

علاقمندان می توانند  جهت دریافت منابع مورد نظر به بخش نشریات، خانم قهرمانی مراجعه فرمایند

نظر شما

Image CAPTCHA