اهداء کتاب به دانشگاه فرهنگیان

یکی از وظایف اصلی کتابخانه تخصصی مجموعه سازی منابع اطلاعاتی است. فرایند مجموعه سازی شامل انتخاب، سفارش، تهیه، ثبت، مبادله و اهدای منابع می باشد. در طول یکسال گذشته منابعی(چاپی) از طریق دفاتر و کارشناسان محترم سازمان به کتابخانه  و مرکز اسناد اهدا شده است...

پس از بازبینی و بررسی منابع مذکور، تعداد ی از آنها به مجموعه کتابخانه اضافه و مابقی (حدود 600 جلد)، با همکاری آقای دکتر ابوالفضل بختیاری به دانشگاه فرهنگیان اهداء گردید.

 

 

نظر شما

Image CAPTCHA