منابع الکترونیکی(1)

امروزه گسترش استفاده از شبکه های وب باعث شده است تا کتابخانه الکترونیکی رسانه ای مناسب  برای پایگاه های اطلاعات و نشر دانش باشند. کتابخانه و مرکز اسناد سازمان، در راستای گسترش خدمات و دستیابی سریع به اطلاعات  و بهره برداری از تجارب جهانی و برآوردن نیاز اطلاعاتی جامعه مخاطبان، جدیدترین کتاب ها و مقالات انگلیسی مرتبط با اهداف، وظایف  و موضوعات مورد نیاز سازمان را  به صورت منبع دیجیتال  فراهم آوری کرده است.

  این منابع دیجیتال  برای مدیران، مشاوران و اعضای هیت علمی و کارشناسان  پژوهشی سازمان از طریق اتوماسیون اداری ارسال می گردد.

 

School Systems,Parent Behavior,and Academic  Achievement: An International Perspective/Emma Sorbring, Jennifer E. Lansford, Springer,2019

 

تجربه بین المللی -  نظام های آموزشی، رفتارهای خانواده و پیشرفت تحصیلی  یک چشم انداز بین المللی (کتاب)

 Curriculum Leadership: Strategies for Development and Implementation/ Allan A. Glatthorn…[et al], Fifth Edition, SAGE Publications, 2019

رهبری برنامه درسی -راهبردهای تدوین و اجرای برنامه درسی (کتاب)

The Wiley Handbook of Action Research in Education/ Edited by Craig A. Mertler, John Wiley & Sons, Inc.,2019

دستنامه اقدام پژوهی در آموزش  -  ناشر وایلی - سال نشر  2019(کتاب  مرجع )

 

Student  Misconceptions and Errors in Physics and Mathematics : Exploring Data from TIMSS and TIMSS Advanced/ Teresa Neidorf…[et al], Springer,2020

تجربه بین المللی- کج فهمی های فیزیک و  ریاضیات در بین دانش آموزات  بر اساس داده های  تیمز و تیمز پیشرفته -  ناشر : اشپرینگر و انجمن پیشرفت تحصیلی - سال نشر 2020(کتاب)

 

 Teacher Use of Digital Tool:  Results of a Survey of District Teachers in Philadelphia, Pittsburgh, Scranton and Neshaminy/  September 2020

مقاله انگلیسی از بانک جهانی آموزش و پرروش اریک - نتایج یک پژوهش در باره استفاده معلم ها از ابزارهای دیجیتال در ایام کرونا-

 

 HOW READY ARE  FAMILIES  TO  THE  EDUCATION  SYSTEM  WAITING  FOR US IN THE FUTURE?/  Halil KAMIŞLI,  International Online Journal of Primary Education,2020

مقاله انگلیسی از بانک جهانی  علوم تربیتی اریک - گزارش تحقیق نقش والدین در مهارت سواد آموزی دوره ابتدایی در دوران کرونا

 

Home Learning in Times of COVID:  Experiences of Parents/  Shelina Bhamani,  Areeba Zainab Makhdoom,  Vardah Bharuchi

 Journal of Education and Educational Development /2020

مقاله انگلیسی از بانک جهانی آموزش و پرروش اریک - یادگیری در خانه در ایام کرونا: تجربه والدین

 

نظر شما

Image CAPTCHA