به روز رسانی بانک پایان نامه ها و اسناد کتابخانه و مرکز اسناد سازمان

بخش طرح ها و پایان نامه های کتابخانه و مرکز اسناد  به روز رسانی شد. در آخرین آمار بانک طرح های پژوهشی با 3924 عنوان و بانک پایان نامه ها با 2145  عنوان آماده ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران می باشد.  عناوین آخرین پایان نامه ها و طرح ها جهت اطلاع و استفاده به این شرح می باشد:

Aرکورد

شماره رساله

عنوان - پدیدآور - مشخصات

۲۰۷۶

th‎-۰۲۰۷۴

بازنمایی خانواده در کتابهای درسی دوره ابتدایی / رضا جعفری.- به راهنمایی سعید معدنی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی، رشته جامعه شناسی) ؛ ‎۱۳۹۶.

۲۰۷۸

th‎-۰۲۰۷۶

طراحی، آزمون و پیشنهاد الگوی مدرسه پژوهش محور: پژوهشی آمیخته در سطح مدارس متوسطه شهر تهران/ شهره حسین پور طولازدهی.- به راهنمایی حسن رضا زین آبادی.- دکتری (دانشگاه خوارزمی، رشته مدیریت آموزشی) ؛ ‎۱۳۹۶.

 

 

رکورد

شماره طرح پژوهشی

 نام طرح -مجری طرح- مشخصات

۳۸۷۲

p‎-۰۳۸۷۴

بررسی مروری پژوهش های انجام شده در حوزه تقویت و تعمیق اقامه نماز در مراکز آموزشی.- بانظارت‌محمدرضا طالبان.-  (پژوهشگاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) ؛ ‎۱۳۹۶.

۳۹۰۱

p‎-۰۳۹۰۳

بررسی تاثیر نظام موجود جبران خدمات معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.- بانظارت‌عبدالحسین نفیسی.-  (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت) ؛ ‎۱۳۹۶.

۳۹۰۳

P‎-۰۳۹۰۵

تعیین شایستگی های تخصصی و حرفه ای معلمان متناسب با سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن و اعتباربخشی شایستگی ها.- بانظارت‌نعمت الله موسی پور.-  (پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) ؛ ‎۱۳۹۶.

۳۹۱۲

p‎-۰۳۹۱۴

ارزشیابی پایانی کتاب فیزیک1 پایه دهم رشته ریاضی- فیزیک.- بانظارت‌محمد حسنی.-  (پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی) ؛ ‎۱۳۹۶.

۳۹۱۳

p‎-۰۳۹۱۵

ارزشیابی پایانی زبان خارجی ۱ پایه دهم مشترک کلیه رشته ها دوره دوم متوسطه مشترک کلیه شاخه ها دوره دوم متوسطه.- بانظارت‌محمد حسنی.-  (پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی) ؛ ‎۱۳۹۶.

۳۹۱۴

p‎-۰۳۹۱۶

ارزشیابی تکوینی (اجرای آزمایشی) کتاب علوم و فنون ادبی (1).- بانظارت‌محمد حسنی.-  (پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی) ؛ ‎۱۳۹۶.

۳۹۱۵

p‎-۰۳۹۱۷

ارزشیابی از کتب درسی فارسی پایه دوم و ششم ابتدایی در مدارس و کلاسهای خاص دانش آموزان آسیب دیده شنوایی.- بانظارت‌زهره قاری.-  (پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکده پژوهشکده کودکان استثنایی) ؛ ‎۱۳۹۶.

 

 

نظر شما

Image CAPTCHA