راه اندازی پایگاه پشتیبان اسناد تحولی

کتابخانه و مرکزاسناد درراستای سیاست مجموعه سازی و به منظور گردآوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات پژوهش های انجام گرفته و با توجه به اهمیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی، به منظور ایجاد امکان دسترسی به این اسناد برای پژوهشگران و علاقمندان، اقدام به راه اندازی پایگاه پشتیبان اسناد تحولی نموده است.

اطلاعات اسناد مربوطه، اعم از مطالعات صورت گرفته در زمینه های مختلف، نتایج مطالعات، اعتباریابی ها، صورت جلسات، پرسشنامه هاو... در این بانک اطلاعاتی وارد و علاوه بر اطلاعات کتابشناختی، کلیه مدارک مرتبط(فایل های الکترونیکی) را ذخیره، قابل بازیابی و دسترس پذیر نموده است. محتوی الکترونیکی(15 صفحه) اسناد موردنظر از طریق سایت کتابخانه قابل دسترس می باشد. همچنین فایل تمام متن این اسناد با رعایت خط مشی دسترسی، در محل کتابخانه و مرکز اسناد، در اختیار دست اندرکاران این حوزه قرار می گیرد.

 

نظر شما

Image CAPTCHA