راه اندازی پایگاه دیجیتال کتاب های الکترونیکی غیر فارسی

اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان درراستای سیاست مجموعه سازی منابع و به منظور سهولت دسترسی همکاران و پژوهشگران محترم به منابع اطلاعاتی تمام متن انگلیسی همسو با اهداف و برنامه های سازمان، اقدام به راه اندازی پایگاه دیجیتال " کتاب الکترونیکی غیر فارسی" نموده است. منابع مربوطه از طریق نرم افزار سیمرغ و مراجعه به پایگاه مورد نظر به نشانی: http://splib.oerp.ir/simwebclt قابل دسترس می باشد.

نظر شما

Image CAPTCHA