انتشار نشریه الکترونیکی "گاهنامه آموزشی- اطلاع رسانی"

از راهکارهای اساسی برای افزایش کارایی ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران ومراجعان، آگاه کردن آنان نسبت به انواع منابع اطلاعاتی، انواع خدمات، راه های اطلاع یابی و ابزارهای جستجوی اطلاعات است. کتابخانه و مرکز اسناد با هدف اشاعه اطلاعات و تشویق برای استفاده بیشتر از امکانات و آشنایی مخاطبان با محتواهای متفاوت و متنوع مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش، اقدام به انتشار نشریه الکترونیکی "گاهنامه آموزشی- اطلاع رسانی" نموده است.

این نشریه در فاصله های زمانی در محیط الکترونیکی از طریق اتوماسیون برای همکاران سازمان و صفحه اصلی سایت کتابخانه و مرکز اسناد برای استفاده عموم کاربران، منتشر می گردد. لازم به ذکر است گاهنامه شبیه هفته نامه و مجله است با این تفاوت که تاریخ انتشار آن به صورت دقیق مشخص نیست و گاهگاهی منتشر می شود. گاهنامه ها معمولا توسط مراکز و ارگان های دولتی منتشر می شوند.

نظر شما

Image CAPTCHA