گاهنامه شماره 3- معرفی بانک مجموعه دفاع مقدس کتابخانه

 در گاهنامه اطلاع رسانی - 3-  پایگاه مجموعه دفاع مقدس  در نزم افزار کتابخانه و نحوه دسترسی به اطلاعات کتابشناختی این  پایگاه معرفی  شده است 

نظر شما

Image CAPTCHA