کتابخانه و مرکز اسناد در هفته دفاع مقدس

 جهت پاسداشت جانفشانی ها و رشادت های رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، برنامه هایی متناسب با این هفته را اجرا می نماید:

  • برگزاری نمایشگاهی از کتابهای چاپی و اسناد مرتبط  با موضوع دفاع مقدس
  • تهیه و ارسال سومین شماره گاهنامه اطلاع رسانی و آموزشی با موضوع، " معرفی پایگاه اطلاعاتی مجموعه منابع دفاع مقدس در نرم افزار سیمرغ"
  • تهیه و ارسال کتابشناسی خاطرات دفاع مقدس
  • تهیه اطلاع نگاشت  با موضوع دفاع مقدس جهت درج در تابلو اتوماسیون اداری

نظر شما

Image CAPTCHA