به روز رسانی اسناد چاپی کتابخانه سازمان

پایگاه اسناد چاپی با  5280 سند یکی از غنی ترین بانک های اطلاعاتی  اسناد در حوزه آموزش و پرورش می باشد. به گزارش مسئول بخش اسناد سرکارخانم قهرمانی تعداد 140 عنوان اسناد جدید از بخش های مختلف وزارتخانه(اسناد وزارتی آموزش و پرورش) و همچنین دفاتر تالیف، سازماندهی و درنرم افزار سیمرغ ورود اطلاعات و به مجموعه اضافه گردید.

لازم به ذکر است فراهم آوری منابع در این بخش از طریق اهداء اسناد از مراکز مختلف و همچنین دفاتر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به کتابخانه و مرکز اسناد تهیه می گردد. علامندان می توانند از این منابع در محل استفاده نمایند.   

نظر شما

Image CAPTCHA