معرفی تازه های نشر - انتشار کتابشناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان توسط خانه کتاب ایران

کتاب « کتابشناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان» منتشر شد. در این کتاب که به همت خانه کتاب ایران در ۳۰۲ صفحه منتشر شده است اطلاعات ۴۷۷ پایان‌نامه دفاع شده در حوزه کودک و نوجوان در ۲۰ رده موضوعی به شرح زیر معرفی شده است

 1. فلسفه و تئوری‌های ادبیات کودکان
 2. تاریخچه ادبیات کودک
 3. فهرست‌ها، کتابشناسی‌ها و منابع مرجع کودکان و نوجوانان
 4. داستان نویسان کودک و نوجوان (نقد آثار و شرح حال ): فردی
 5. داستان نویسان کودک و نوجوان (نقد آثار و شرح حال ): جمعی
 6. داستان‌های کودکان – تالیفی
 7. داستان‌های کودکان – ترجمه‌ای
 8. ادبیات مقاومت
 9. ادبیات دینی و مذهبی
 10. فرهنگ عامیانه
 11. ادبیات تطبیقی
 12. شعر کودک
 13. شاعران کودک (نقد آثار و شرح حال ): فردی
 14. شاعران کودک (نقد آثار و شرح حال ): جمعی
 15. بازنویسی و بازآفرینی
 16. تصویرگری و کتاب‌های تصویری
 17. نمایشنامه و ادبیات نمایشی
 18. خواندنی‌های کودکان
 19. نشریات کودکان
 20. ترجمه و ادبیات کودکان

در هر رده موضوعی سعی شده است که پایان‌نامه‌های دفاع شده به ترتیب تاریخ دفاع تنظیم شوند. تنظیم ترتیب تاریخی چندین مزیت و حسن را بهمراه دارد:

اولا خوانندگان را با پیشکسوتان هر حوزه آشنا می‌کند و محققان به راحتی می‌توانند از وجود آنان به عنوان استاد راهنما و مشاور استفاده کنند

ثانیا: سیر تاریخی و فراز و نشیب هر حوزه نشان می‌دهد

ثالثا: خوانندگان و دانشجویان می‌توانند با مباحث روز هر حوزه به راحتی آشنا شوند

در پایان‌نمایه‌های عنوان و اشخاص تدارک دیده شده است. از آنجائی که برخی از افراد هم پایان‌نامه خودشان را در حوزه ادبیات کودک دفاع کردند و هم در پایان‌نامه‌های دیگر افراد نقش استاد راهنما و مشاور را داشتند در نمایه اشخاص شماره آثار خود آن افراد با ستاره مشخص شده است.

مشخصات کامل کتاب

محمدی، مهدی؛ متقی دادگر، امیر (۱۳۹۶). کتابشناسی توصیفی پایان نامه های ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران خانه کتاب ایران، ۳۰۲  

نظر شما

Image CAPTCHA