همکاران کتابخانه

نشست همکاران کتابخانه

به مناسبت گرامی داشت سی و یکمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، در آخرین روز از این هفته نشستسی صمیمانه با حضور کارکنان حال، گذشته و همچنین بازنشستگان کتابخانه برگزار شد. در این مراسم پس از  رونمایی از آرشیو الکترونیکی کتاب های درسی، خانم دکتر عینی این دستاورد را حاصل تلاش جمعی همه همکاران دانسته و از تمامی آنها تشکر و قدردانی نمودند. سپس در ادامه برخی همکاران به بیان خاطرات خود در کتابخانه پرداخته و در ادامه پس از صرف غدا این مراسم بیادماندنی خاتمه یافت.