پژوهش

مقاله نامه پژوهش: انواع و روشها

به مناسبت هفته پژوهش، کتابخانه و مرکز اسناد سازمان در این شماره از سری مقاله نامه ها، با توجه به اهمیت پژوهش و نقش آن در پیشرفت و توسعة کشورها، به این موضوع پرداخته و مقالاتی در باره انواع پژوهش و روش های آن را ارائه می نماید.مقاله نامه‌ها شامل اطلاعات کتاب‌شناختی و چکیده مقالات می‌باشد.