آموزش ریاضیات در هفت کشور: گزارش مطالعات ویدیویی تیمز ( TIMSS‎)

این کتاب حاصل نتایج مطالعه‌ی ویدیویی تیمز در سال 1999 می‌باشد. این تحقیق حاصل مطالعات یک گروه تحقیقاتی 317 نفره در هفت کشور دنیاست. این پژوهش به تجزیه و تحلیل فیلم‌برداری کلاس‌های ریاضی هفت کشور که به مدت یک‌سال مداوم از مدارس آن‌ها فیلم‌برداری شده می‌پردازد. در این تحقیق 15000 مسأله ریاضی کُد‌گذاری و تمام مکالمات دانش‌آموزان و معلمان شمارش شده، تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که در کلاس‌های درس مدارس هفت کشور چه می‌گذرد؟ این تحقیق در قالب یک گزارش مفصل همراه با 34 جدول و 57 نمودار کمک بسیار زیادی را به جهت مقایسه کلاس‌های درس هفت کشور ارائه می‌نماید و از همه مهم‌تر با ارائه 46 فیلم کوتاه از شیوه تدریس معلمان در این کشورها گزارش عینی ارائه می‌نماید. معلمان می‌توانند با خواندن این کتاب و تماشای فیلم‌های پیوست این کتاب که به فارسی زیرنویس شده است، در کلاس درس هفت کشور حضور داشته باشند. خواندن این کتاب به کلیه معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی و دروس مختلف، مشاوران، مدیران و مسئولین آموزش و پرورش به ‌عنوان یک ضمن‌ خدمت مناسب و یک تور بازدید از مدارس هفت کشور     تهیه کننده :نسرین عزیزی

سال نشر: 
1394
ناشر: