نظریه ذهن: چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درک می کنند؟

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی دروس، « آسیب شناسی روانی کودک » و « روان شناسی رشد پیشرفته » ترجمه شده است.  نظریه ذهن به معنی درک حالت های ذهنی است که باور، میل، قصد و احساسات را شامل می شود. این توانایی شناختی در کودکان طبیعی بالای 4 سال، با استفاده از آزمون های این حوزه، قابل ارزیابی است.نویسنده در این کتاب کوشیده است مروری خلاصه و جامع بر این حوزه وسیع پژوهشی داشته باشد. توضیحات این کتاب با درک باور در کودکان شروع می شود و سپس به زیر مجموعه های مختلف نظریه ذهن، و چگونگی ظهور آنها در 4 سالگی می پردازد و عواملی را که به این درک منجر می شوند تشریح می کند؛ عواملی چون: بازی وانمودی، درک توجه و جهت نگاه، توانایی های مرتبط با نظریه ذهن مانند زبان و کنش وری اجرایی.
نویسنده در انتهای کتاب در مبحث درخود ماندگی توضیح می دهد که افراد مبتلا به این اختلال تحولی معماگونه، در درک حالت های ذهنی دیگران شکست می خورند.این کتاب یک اثر درسی دانشگاهی است که با مروری جامع بر پژوهشهای 25 سال گذشته درحوزه نظریه ذهن، می تواند مورد توجه و علاقه دانشجویان و محققان رشته های روان شناسی،علوم اعصاب، علوم تربیتی، علوم شناختی قرار گیرد و در دروس روان شناسی رشد، روان شناسی رشد پیشرفته، روان شناسی مرضی کودک، کودکان استثنایی و آسیب شناسی روانی تدریس شود.

سال نشر: 
1390
ناشر: