فراشناخت در کودکان

در کتاب حاضر نگارنده ضمن ارائه مطالب علمی و کاربردی پیرامون فراشناخت و تحول آن در کودکان، به نقش آن در حوزه‌های متفاوت درسی در مدارس می‌پردازد تا در سطوح دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های روانشناسی شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی کودک و سایر شاخه‌های روانشناسی و علوم تربیتی مورداستفاده قرار گیرد. نگارنده بر آن است تا این کتاب در حد خود راهگشای بسیاری از مسائل روانشناسی پیرامون ابعاد تحول و آموزشی فراشناخت در کودکان باشد.

سال نشر: 
1396
ناشر: