هشت گام مدیریت موفق کلاس درس: راهنمای معلمان در برخورد با دانش آموزان دشوار

داشتن یک برنامه ی منسجم و کارآمد برای مدیریت کلاس درس به معلمان کمک خواهد کرد دانش‌آموزان را ترغیب کنند در فعالیت‌های کلاسی فعالانه مشارکت داشته باشند، اما هر کلاس درس معمولاً دانش‌آموزانی دارد که مشکلات رفتاری جدی تری بروز می‌دهند که چنین وضعیتی صرف تلاش و زمان بیشتری از سوی معلمان را می‌طلبد. وجود دانش‌آموزان دشوار در کلاس درس باعث می‌شود که معلم زمان و تلاش زیادی را صرف مدیریت این دانش‌آموزان کند و علاوه بر درماندگی معلم و به هم خوردن نظم و روال عادی کلاس درس، بخش قابل‌توجهی از کلاس درس در مواجهه با این دانش‌آموزان هدر می‌رود. کتاب حاضر منبع ارزشمندی در زمینه ی مدیریت کلاس درس است که توسط یکی از روانشناسان برجسته در زمینه ی آموزش و پرورش به رشته ی تحریر درآورده شده است و معلمان کلاس های عادی و آموزش ویژه می‌توانند در جهت مدیریت کردن کلاس‌های دارای دانش‌آموزان دشوار از آن بهره بگیرند.

سال نشر: 
1398
ناشر: