نشست های ترویج دانش- ارائه معرفی کتاب (1)

اولین جلسه از نشست ها با ارائه سرکار خانم دکتر ویدا رحیمی نژاد و معرفی کتاب، "از پاراگراف به مقاله" با موضوع معرفی انواع مقاله ونحوه نگارش و چگونگی ارزشیابی آن در حال برگزارشد

نظر شما

Image CAPTCHA