افزایش آمار گردش منابع کتابخانه درفصل پاییز

گزارش عملکرد همکاران بخشهای امانت،نشریات،کتاب درسی و طرح و پایان نامه ها حاکی از افزایش آمار گردش منابع در پاییز نسبت به تابستان می باشد. این فعالیت بیانگر میزان استفاده همکاران و مراجعین کتابخانه از منابع مجموعه اعم از چاپی و الکترونیکی می باشد.

نظر شما

Image CAPTCHA