آموزش سواد اطلاعاتی

اداره کتابخانه و مرکز اسناد در راستای دست یابی به هدف توسعه و پایدارسازی سواد اطلاعاتی در سازمان و همچنین ارائه خدمات اطلاعاتی موجود، اقدام به معرفی و آموزش نحوه استفاده از  بانک های اطلاعاتی  قابل دسترس را می نماید.

از جمله بانک های اطلاعاتی معرفی شده مگ ایران( بانک اطلاعاتی تمام متن نشریات فارسی) و ایرانداک، می باشد . لازم به ذکر است دسترسی به بانک ها ی اطلاعاتی مورد نظر از  طریق سایت کتابخانه  به آدرس:  lib.oerp.ir  میسر می باشد 

نظر شما

Image CAPTCHA