مقاله نامه یادگیری تلفیقی

تلفیق در حوزه برنامه درسی، رویکردی است که از طریق ارتباط دادن و درهم آمیختن مواد درسی مختلف می توان آموزش مدرسه ای را به زندگی واقعی دانش آموزان نزدیک کرد. کتابخانه و مرکز اسناد سازمان در این شماره از سری مقاله نامه ها، با هدف آگاهی رسانی از منابع اطلاعاتی، مقالاتی با موضوع یادگیری تلفیقی را ارائه می نماید. 

مقاله نامه ها شامل اطلاعات کتاشناختی و چکیده مقالات مربوطه می باشد. لازم به ذکر است فایل تمام متن مقالات از طریق مراجعه به سایت مجلات  و یا تماس با بخش اطلاع رسانی کتابخانه(داخلی460) قابل دسترس می باشد

نظر شما

Image CAPTCHA