غنی سازی منابع کتابخانه سازمان(نمایشگاه مجازی کتاب تهران)

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران،  مبادرت به خرید منابع درخواستی کارشناسان از این نمایشگاه نمود. منابع خریداری شده شامل  41  عنوان کتاب فارسی است که پس از  انجام مراحل ثبت، فهرست نویسی و آماده سازی در اختیار همکاران قرار گرفت.

عناوین کتاب های فارسی خریداری شده عبارتند از:

 ‌101 تکنیک بازی درمانی
آخ جون که من منم: تربیت جنسی و عاطفی ویژه والدین و مربیان
آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی: رویکرد کاربردی و عملیاتی
آموزش از دور و بین المللی سازی برنامه درسی در آموزش عالی
آموزش تفکر انتقادی به کودکان(حل موثر و تصمیمات بهتر)
اخلاق خانولده
اصول برنامه ریزی آموزشی و فکری
مبانی برنامه ریزی آموزشی: دسترسی به آموزش، برابری و توسعه(برنامه ریزی برای احقاق حق)
اقتصاددان فردا: تربیت اقتصادی کودک
الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت گرایی توحیدی (برای عملیاتی کردن سند تحویل بنیادین و برنامه درسی ملی)
برنامه درسی اوان کودکی: برنامه ریزی، سنجش و اجرا
برنامه ریزی آموزشی: راهبردهای بهبود کیفیت در سطح واحد آموزشی(مدرسه، دانشگاه، آموزش مجازی)
تدریس و یادگیری بر اساس رویکرد پژوهش محور
تغییر و اجرای برنامه درسی(امیرحسین مهدی زاده)
تغییر و اجرای برنامه درسی(دکتر مهرمحمدی)
راهنمای عملی پژوهش و نگارش علمی: راهنمای تدوین پایان‌نامه و مقالات علمی با معرفی ‌14 حوزه پژوهشی و قریب به ‌1000 متغیر برای انتخاب موضوع
روش پژوهش در علوم تربیتی: رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته
رویکردها و مبانی برنامه ریزی درسی
صرف: رویکردهای نظری و کاربرد آن ها در تحلیل زبان فارسی
طرح بحث برای مدیریت کلاس فلسفه و کودک
کودکان و مهارت تفکر: مباحثی در قلمرو فلسفه برای کودکان
مبانی برنامه ریزی آموزشی
مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی(محمدرضا کرامتی)
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی(محمدحسین یارمحمدیان)
محرمانه با فرزندم : تربیت جنسی کودک و نوجوان
مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی
نظریه اسلامی رشد انسان
نظریه فطرت گرایی توحیدی در برنامه درسی
نظریه های یادگیری و آموزش
مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای کودکان پیش دبستانی

 

مجموعه کتاب های مقام معظم رهبری

دفاع پیروز: هشت سال دفاع مقدس و نقش اقشار مختلف و حضور رهبری در آن
شخصیت و سیره معصومین علیهم‌السلام در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
اقتصاد و عرصه اقتصادی

نظر شما

Image CAPTCHA