نمایشگاه مجازی کتاب

غنی سازی منابع کتابخانه سازمان(نمایشگاه مجازی کتاب تهران)

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران،  مبادرت به خرید منابع درخواستی کارشناسان از این نمایشگاه نمود. منابع خریداری شده شامل  41  عنوان کتاب فارسی است که پس از  انجام مراحل ثبت، فهرست نویسی و آماده سازی در اختیار همکاران قرار گرفت.

نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. دراین نمایشگاه خرید کتاب از ناشران به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه فروش صورت می گیرد. متقاضیان می توانند از 29 دی با مراجعه به سایت خانه کتاب به نشانی https://www.ketab.ir و لینک بانک اطلاعات کتاب و ناشران، کتاب های خودرا جستجو نمایند.