گاهنامه اطلاع رساني

گاهنامه شماره 3- معرفی بانک مجموعه دفاع مقدس کتابخانه

 در گاهنامه اطلاع رسانی - 3-  پایگاه مجموعه دفاع مقدس  در نزم افزار کتابخانه و نحوه دسترسی به اطلاعات کتابشناختی این  پایگاه معرفی  شده است 

گاهنامه شماره 1- معرفی مشاهیر تعلیم و تربیت - ابوعلی سینا

یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش کارایی ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران ومراجعان،  آگاه کردن آنان نسبت به  انواع منابع اطلاعاتی، انواع خدمات، راه های اطلاع یابی و ابزارهای جستجوی اطلاعات ا ست. در همین راستا با یاری خداوند متعال اولین شماره  گاهنامه آموزشی- اطلاع رسانی  کتابخانه سازمان   منتشر شد ارائه مطالب، در قالب معرفی سامانه های دیجیتالی علمی تمام متن تحت وب و  روش جستجو در آنها، معرفی خدمات اطلاعاتی، بهره برداری و جستجو درنسخه های جدید نرم افزار منابع کتابخانه، معرفی پایگاه های دیجیتالی، معرفی مراجع تخصصی، مشاهیر تعلیم و تربیت و... پیش بینی شده است.