مدیریت دانش

اهداف، فواید و روش های مدیریت دانش

از اواخر دهه 90، مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه‌های وابسته بود. این روش، در واقع تکامل دیگر روش‌های مدیریتی است، نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی شش ماه در سازمان پیاده شود. سازمان‌های موفق، دریافته‌اند که دانش، مهمترین دارایی آنهاست و برخی اصول اساسی مدیریت دانش، در کارکنان و سازمان و جود دارد و آنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت سازمان می‌نگرند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای به‌کارگیری این نوع مدیریت، هزینه کرده‌اند.

مدیریت دانش به چه معناست؟

مدیریت دانش به چه معناست؟

گردآورنده : آذردخت کوهستانی 

کارشناس اداره کتابخانه و مرکز اسناد 

1396

 

کمی بیش از ده سال از عمر ابداع مفهوم کلی مدیریت دانش می‌گذرد و در این مدت ، تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده که هر یک ابعادی از این موضوع را نمایش می‌دهند. در این گام به بیان مهمترین این تعاریف می‌پردازیم:

مدیریت دانش - مقاله دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

مدیریت دانش. خاستگاه این مفهوم ادبیات رشته مدیریت است و در آن مدیریت دانش تلاش راهبردی یک سازمان دانسته شده که طی آن می‌کوشد از راه مهار و استفاده از دارایی‌های فکری که نزد کارکنان و مشتریان آن سازمان وجود دارد، از طریق رقابت به برتری دست یابد. به چنگ آوردن، ذخیره‌سازی، و توزیع دانش ]= مدیریت دانش [موجب می‌شود کارکنان سازمان هوشمندانه‌تر کار کنند، از دوباره‌کاری بکاهند، و در نهایت تولیدات و خدمات خلاقانه‌تری تولید کنند که نیاز مشتریان را بهتر برآورد (:5 574-575).